Kontakt

Podaci za kontakt:
Hotelski himalajski vacatich
Jezero Pokhara-6
Telefon: + 977-61-462030 / 465427
Mob: +9779815130974
E-adresa: hotelhimalayanvacation @ gmail.com
Url: www.hotelhimilayanvacation .com
Kontaktirajte nas sa
Viber: 00.977-9846033549
Što -app: 00977-9846033549
Razgovaramo: 009779846033549