สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้กับโรงแรม

สถานีพายเรือทะเลสาบ Fewa ใน 50 เมตร