Makipag-ugnay

Mga detalye ng contact
Hotel himalayan vacatich
Pokhara-6 gaurighat daplin sa dagat
Telepono: + 977-61-462030 / 465427
Mob: +9779815130974
Email: hotelhimalayanvacation @ gmail.com
Url: www.hotelhimilayanvacation .com
Makipag-ugnay sa amin sa
Viber: 00977-9846033549
Ano -app: 00977-9846033549
Nag-chat kami: 009779846033549