Tiện nghi gần khách sạn.

Trạm chèo thuyền Fewa trong 50 mét