Tiếp xúc

Chi tiết liên hệ:
Khách sạn himalaya vacatich
Pokhara-6 gaurighat ven hồ
Điện thoại: + 977-61-462030 / 465427
Mob: +9779815130974
Email: hotelhimalayanvacation @ gmail.com
Url: www.hotelhimilayanvacation .com
Liên lạc với chúng tôi với
Viber: 00977-9846033549
Whats -app: 00977-9846033549
Chúng tôi trò chuyện: 009779846033549